Про надання послуг хостингу та реєстрації доменних імен в мережі Інтернет (далі Послуги) юридичній або фізичній особі, далі Абонент, компанією ПП «Фріхост», далі WideHost.net, (також в тексті Виконавець). Цей договір є публічною офертою (далі Оферта), відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під Послугами розуміється надання Абонентові:

 • унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах WideHost.net (протягом 2-3 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок WideHost.net;
 • підтримку первинного та вторинного сервера імен DNS використовуваних доменів;
 • можливість організації імен електронної пошти з обсягом збереженої в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом;
 • можливість використання всіх доступних програм і функцій;
 • доступ до статистики відвідувань;
 • отримання необхідних для підключення до Послуги і налаштування програмного забезпечення консультацій електронною поштою і телефонами служби технічної підтримки.

1.2. До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі WideHost.net, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі WideHost.net, так і з виїздом до Абонента, а також навчання роботи в мережі Інтернет.

1.3. Крім того, WideHost.net надає послуги з реєстрації доменних імен на підставі договорів з реєструючими організаціями.

1.3.1. Під час надання послуг Абоненту з реєстрації доменного імені WideHost.net не несе відповідальності за терміни та можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації та/або збоями обладнання і/або програмного забезпечення. Також WideHost.net не відповідає за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, які не суперечать її внутрішньому Регламенту.

1.3.2. Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

 • на момент реєстрації таке ім'я домену вільне;
 • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
 • в заявці вказано повну та достовірну інформацію, необхідну для реєстрації;
 • дотримано правила даної доменної зони, описані на https://WideHost.net/domain/, а також на офіційному сайті Адміністратора доменної зони.

1.3.3. WideHost.net не має права власності на реєстровані для клієнтів доменні імена та не претендує на нього, за умови внесення відповідної плати.

1.3.4. У разі, якщо реєстрований домен з яких-небудь причин неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому, Виконавець не має права власності на такі доменні імена і не претендує на них.

1.3.5. Під час реєстрації доменного імені Абонент гарантує, що реєстрація та використання домену:

 • не суперечить чинному законодавству України;
 • не порушує права та захищені законом інтереси третіх осіб;
 • не використовується для поширення неправдивої інформації, обману споживачів, а також з метою недобросовісної конкуренції та здійснення інших правопорушень.

1.3.6. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор домену WideHost.net не можуть бути залучені в якості відповідача в судовому спорі за порушення Абонентом гарантій, передбачених пунктом 1.3.5. оферти.

1.3.7. Адміністратор доменної зони, Оператор реєстру та/або Реєстратор WideHost.net не несуть відповідальності за наслідки використання чи невикористання, або неправомірного використання доменних імен Абонентом, зокрема перед третіми особами, а також за порушення Абонентом будь-яких прав третіх осіб.

1.3.8. Абонент зобов'язується надати всю необхідну для реєстрації домену інформацію та документацію у встановлений правилами доменної зони термін, в якій реєструється доменне ім'я.

1.4. Приймаючи Оферту, Абонент:

 • зобов'язується дотримуватися її правил і умов;
 • зобов'язується дотримуватися правил і регламентів доменної зони, в якій реєструється домен;
 • зобов'язується дотримуватися політики та правил позасудового вирішення доменних спорів доменної зони, в якій реєструється домен;
 • погоджується на вирішення спорів, які виникають з третіми особами стосовно доменного імені, у порядку обов'язкового адміністративного провадження уповноваженими організаціями ICANN;
 • погоджується на блокування, видалення або переделегування (передачу) доменного імені на підставі рішення уповноваженої організації, прийнятого відповідно до політики та правил позасудового вирішення доменних спорів доменної зони, в якій зареєстровано доменне ім'я;
 • підтверджує, що знає про ризики, пов'язані з неможливістю ідентифікації Абонента в разі надання Виконавцю безособових даних для отримання Послуг.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки WideHost.net:

2.1.1. Надати Абоненту Послуги через реєстрацію Абонента.

2.1.2. Зареєструвати Абонента через видачу йому пароля та імені (логіну) шляхом передачі пароля і логіна на e-mail Абонента;

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської плати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента, внесеної відповідно до п. 3 Оферти;

2.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього під час реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та Політикою конфіденційності;

2.1.5. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів і зміною тарифів на оплату, на WWW-сервері WideHost.net.

2.1.6. Під час виникнення технічних проблем на обладнанні WideHost.net відновити роботу сайту протягом 24 годин, зокрема в період вихідних та святкових днів;

2.1.7. Під час перенесення сайту з одного сервера компанії на інший, зберігати інформацію на старому сервері протягом 5 робочих днів.

2.1.8. Повідомляти Абонента за вказаним в профілі Абонента контактним e-mail про закінчення терміну реєстрації або блокування доменного імені.

2.1.9. Дозволити перенесення доменного імені до іншого реєстратора в разі відсутності у Абонента заборгованості перед WideHost.net, а також за наявності документів, зазначених у пункті 2.2.7. даної Оферти.

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану WideHost.net. Абонент зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на WWW-сервері WideHost.net.

2.2.2. зберігати видані йому відповідні фінансові документи, які підтверджують оплату Послуг;

2.2.3. не рідше одного разу на тиждень ознайомлюватися з офіційною інформацією, пов'язаною з обслуговуванням Абонента, включаючи зміну тарифних планів WideHost.net, що публікуються в порядку, зазначеному в пункті 2.3.5 цієї Оферти.

2.2.4. регулярно, але не рідше ніж один раз на місяць, здійснювати контроль за статусом доменного імені і, в разі виявлення будь-якої невідповідності, негайно інформувати про це WideHost.net.

2.2.5. забезпечувати повноту, правдивість і актуальність інформації, зазначеної в профілі користувача Абонента.

2.2.6. відповідати на електронні запити WideHost.net, спрямовані на контактний e-mail Абонента, протягом п'яти днів з моменту їх відправки, а на електронні запити з позначкою терміново – протягом одного дня.

2.2.7. при перенесенні домену до іншого реєстратора, надіслати на e-mail фінансового відділу WideHost.net скан-копію підписаної від руки заяви, в якій вказати назву доменного імені, що переноситься, та ідентифікатор реєстратора, до якого цей домен переноситься. Разом із заявою Абонент – фізична особа надсилає скан-копії паспорта. При переделегуванні (зміні реєстранта) домену надати оригінал письмової заяви та копії документів поточного реєстранта (Абонента), які вказано в пункті 2.2.8.

2.2.8. на вимогу WideHost.net, протягом 5 календарних днів, надавати скан-копії документів, що підтверджують актуальність і правдивість даних, зазначених у профілі користувача Абонента.

(а) для фізичних осіб: копія чинного паспорта.

(б) для юридичних осіб: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.2.9. відшкодувати витрати WideHost.net в разі продовження доменного імені Абонента, якого було заблоковано за рішенням суду або організацією, уповноваженою на позасудове вирішення доменних спорів.

2.3. Права WideHost.net:

2.3.1. тимчасово припинити надання Послуг Абоненту до отримання WideHost.net письмових пояснень від Абонента в наступних випадках:

(а) ненадходження оплати за Послуги у встановлені WideHost.net терміни;

(б) дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів WideHost.net і до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

(в) розсилки через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

(г) опублікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;

(д) вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової згоди власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

(е) вчинення дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, так як самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової згоди власника таких прав про обмеження перерахованих дій;

(ж) здійснення масової розсилки повідомлень, як з серверів Виконавця, так і з будь-яких інших серверів, за допомогою електронної пошти, інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувачів. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масового розсилання повідомлень. Залучення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т.п.), в список адрес, за якими проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, яка гарантує, що адреса не потрапить в список іншим чином, ніж з волі власника адреси. Процедура підтвердження підписки повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, які не є власниками даної адреси). Обов'язкова наявність можливості для будь-якого передплатника негайно покинути список розсилки без будь-яких ускладнень під час виникнення у нього такого бажання. При цьому наявність можливості покинути список сама по собі не може бути підставою для внесення адрес до списку без дозволу власників адрес;

(з) розміщення, публікації і передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному Українському чи міжнародному праву. Зокрема, це відноситься до порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, WideHost.net залишає за собою право такого визначення. Під розсилкою розуміється як масова розсилка декількох електронних листів багатьом одержувачам, так і множинна розсилка одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, е-mail) WideHost.net під час подібних розсилок, здійснених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

(и) розміщення проксі сервера.

(к) функціонування скриптів сайту порушує працездатність одного з серверів WideHost.net.

(л) використання серверу для майнінгу

(м) в разі не виконання пункту 2.2.6 цього Договору.

(н) в разі не виконання пункту 2.2.8 цього Договору.

2.3.2 припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення в разі порушення Абонентом умов цієї Оферти. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

2.3.3 При підвищених (наднормативних) потребах Абонента до апаратних та інших ресурсів, що надаються відповідно до замовленого обслуговування – WideHost.net залишає за собою право запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента – припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Абонентом коштів.

2.3.4 розкривати (передавати) відомості про Абонента тільки відповідно до умов Оферти, Політики конфіденційності та/або законодавства України.

2.3.5. змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку. 

Датою набрання чинності змін цієї Оферти є дата їх опублікування на WWW-сервері WideHost.net або в панелі керування послугою, якщо інше передбачено новою редакцією Оферти.

2.3.6. надавати суду або організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів, дані про доменне ім'я Абонента, включаючи підтвердження того, що спірне доменне ім'я зареєстровано Виконавцем, дані про реєстранта (Абонента), надавати контактну інформацію реєстранта (Абонента) доменного імені, і, в разі необхідності, договори про реєстрацію та супровід доменних імен і інші пов'язані документи;

2.3.7. не проводити зміну реєстранта, реєстратора та/або не вносити інші зміни щодо спірного доменного імені під час розгляду скарги організацією, уповноваженою на позасудове вирішення доменних спорів або на підставі рішення суду;

2.3.8. на підставі рішення суду або організації, уповноваженої на позасудове вирішення доменних спорів, заблокувати, видалити або переделегувати (передати) доменне ім'я Абонента без виплати Абоненту компенсації та/або інших платежів.

2.4. Права Абонента:

2.4.1. Вимагати від WideHost.net надання Послуг відповідно до умов цієї Оферти.

2.4.1. Протягом 30 днів з моменту оплати послуг хостингу вимагати повернення грошей від WideHost.net в разі невідповідності якості послуг умовам цієї Оферти.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Актуальна вартість Послуг залежить від виду, порядку та термінів надання послуг, які передбачені в тарифному плані, який є в загальнодоступному посиланні https://WideHost.net. Абонентська плата та ціни на Послуги вказуються в гривнях.

3.2 WideHost.net має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і вводити новий тарифний план. Про введення нових цін WideHost.net сповіщає Абонента, опублікувавши повідомлення про це на WWW-сервері WideHost.net. Датою вступу в дію нового Тарифного плану є дата його опублікування на WWW-сервері WideHost.net або дата, зазначена в повідомленні про зміни Тарифного плану. У разі зміни тарифів раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується.

3.3 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

3.4 Оплата Послуг проводиться як за готівковим, так і за безготівковим розрахунком у вигляді передоплати. Оплата може бути проведена Абонентом в будь-якому відділенні банків України. Під час оплати через банк Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер виписаного за цією послугою рахунок-договору. Сума оплати не повинна відрізнятися від зазначеної в рахунок-договорі (рахунок-оферті). WideHost.net має право не надавати послуги в разі, якщо в платіжному документі Абонентом не вказано індивідуальний номер або оплачена ним сума не відповідає зазначеній в рахунок-договорі (рахунок-оферті), до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

3.5 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Під час зміни банківських реквізитів WideHost.net, з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері WideHost.net, Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

3.6 Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Абонента відкритим – після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на рахунок і підтвердження оплати системою прийому платежів WideHost.net.

3.7 Протягом 60 (шістдесяти) днів з дати виникнення заборгованості за послугою Абонента вміст його аккаунта зберігається за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст аккаунта Абонента може бути видалено.

3.9 Абонент не має права передавати рахунки на оплату послуг WideHost.net третім особам для здійснення оплати.

3.10 Абонент зобов'язаний зберігати всі банківські квитанції про оплату послуг WideHost.net протягом 3 років з дати здійснення оплати.

3.11 Надання послуг хостингу здійснюється за попередньою оплатою. Мінімальний термін авансового платежу для надання послуги становить 30 днів.

3.12 Відновлення роботи, заблокованої в зв'язку з заборгованістю за послуги, проводиться після погашення заборгованості за послуги та внесення авансового платежу на 30 днів.

3.13 Акти виконаних робіт, договори та інші бухгалтерські документи за цим договором направляються засобами системи електронного документообігу в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток (зокрема втрачену вигоду), заподіяний Абоненту в зв'язку з користуванням чи не користуванням Послугами, втратою файлів або листів Абонента.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які довільні збої програми/бази даних або генерування програмою/базою даних помилок, внаслідок яких Абоненту було призупинено надання Послуги, або Послуга надається не в повному обсязі. У разі своєчасного повідомлення Абонентом Виконавця про виниклі збої програми, Виконавець зобов'язується усунути несправності та відновити надання Послуги в найкоротші технічно-можливі терміни. Своєчасним повідомленням вважатиметься повідомлення, зроблене протягом 30 (тридцяти) днів з моменту виникнення збою програми/бази даних.

4.3. Абонент повністю бере на себе відповідальність за інформацію, яку він розміщує на своєму WWW-сервері та розсилає електронною поштою.

4.4. Абонент несе відповідальність за збереження пароля, наданого йому службою підтримки WideHost.net. У разі крадіжки або втрати пароля Абонент має право за допомогою факсу або електронної пошти просити службу підтримки WideHost.net змінити пароль з обов'язковим наданням фінансової інформації, яка підтверджує оплату Послуг.

4.5. WideHost.net не є відповідачем або співвідповідачем в тому випадку, якщо дії Абонента принесли фінансову, моральну або фізичну шкоду третім особам.

4.6. WideHost.net не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, що надаються.

4.7. Протягом терміну дії Оферти та протягом 3 (трьох) років з дня її розірвання Сторони зобов'язуються обмежувати доступ третіх осіб, а також співробітників і посадових осіб, які не беруть участі у виконанні зобов'язань за Офертою, та зберігати конфіденційність інформації, що є комерційною таємницею та передається один одному в ході виконання зобов'язань за цією Офертою. Інформація є конфіденційною і такою, що містить комерційну таємницю, Стороні, яка її передала, в тому випадку, якщо в/на ній явно зазначено, що дана інформація є конфіденційною.

4.8. Абонент надає право WideHost.net публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов даної Оферти. Персональні дані Абонента – фізичної особи WideHost.net публікує тільки за наявності його згоди. Цілі і порядок їх обробки встановлено в Політиці конфіденційності (https://WideHost.net/privacypolicy.php), яка є доповненням до цієї Оферти.

5. Обмеження на використовувані ресурси

5.1. Безлімітними (необмеженими) ресурсами називаються ресурси, які в описі тарифних планів відзначені як «необмежено» або мають математичний символ нескінченності. Наприклад, кількість поштових скриньок, загальний обсяг, який займає пошта, обсяг бази даних. Це зроблено для того, щоб користувачі не хвилювалися про те, що при досягненні ліміту робота сервісу буде зупинена. Однак ресурси сервера та інтернет-канали мають обмеження. Для того щоб не допустити підвищеного споживання ресурсів Виконавець залишає за собою право обмежити використовувані Абонентом ресурси або зупинити надання Послуги з попереднім повідомленням на контактний e-mail Абонента.

5.2 Ліміт, за якого ресурси Абонента можуть бути обмежені, розраховується на підставі статистики споживання ресурсів усіма абонентами сервісу Виконавця за аналогічною послугою за попередній календарний місяць.

5.3. Абонентам, які перевищують зазначений в пункті 5.2. ліміт, на контактний e-mail надсилається повідомлення про перевищення допустимого ліміту використання ресурсів. Якщо абонент протягом 48 годин після відправлення такого повідомлення не зменшив використання ресурсів, Виконавець залишає за собою право призупинити надання Послуг або розірвати Оферту в односторонньому порядку.

6. Умови використання продуктів Microsoft

6.1 Умови використання продуктів Microsoft описано в Додатку №2 цієї Оферти (https://WideHost.net/microsoft.php).

7. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

7.1. Публічна оферта набирає чинності з моменту оплати Послуг в порядку, встановленому цією Офертою та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. З усіх питань, які не врегульовано в цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України, правилами, регламентами доменних зон, політикою і правилами позасудового вирішення доменних спорів;

7.3. Умови цієї Оферти поширюються на відносини між сторонами, які виникли до її прийняття Абонентом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі питання, які не врегульовано цією Офертою, а також будь-які спірні питання за Офертою або в зв'язку з нею вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень цієї Оферти не призводить до недійсності інших її положень або Оферти в цілому, а тому не веде до втрати нею юридичної сили.

8.3. WideHost.net має право в будь-який час вносити зміни та/або доповнення до цієї Оферти.

Нова редакція Оферти розміщується на сайті за адресою https://WideHost.net/oferta.php.

WideHost.net рекомендує Абоненту регулярно перевіряти умови Оферти щодо її змін та/або доповнень.

Продовження Абонентом отримання Послуг після внесення в Оферту будь-яких змін і/або доповнень свідчить про повне прийняття та беззастережну згоду з такими змінами та/або доповненнями.

У разі небажання Абонента виконувати умови зміненої та/або доповненої Оферти, вона може бути розірвана ним в односторонньому порядку.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ФОП Муравський О. В.
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЗКПО 3022119879
Р /с UA943052990000026009000100056
тел.: +38 (044) 360-88-99
e-mail: info@widehost.net